O nas

Specjalizujemy się w tworzeniu dostępnych stron internetowych.

Fundacja Widzialni zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania. Poprzez swoje szerokie działania organizacja zwraca uwagę opinii publicznej i administracji państwowej na problem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.

Eksperci Fundacji są autorami pierwszego w Polsce Podręcznika dobrych praktyk WCAG 2.0, skierowanego do administratorów stron internetowych, webmasterów oraz każdego zainteresowanego działaniami zmierzającymi do umożliwienia jak najszerszego dostępu do stron internetowych. Podręcznik powstał we współpracy z Orange Polska i pod patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Został wydany przez PWN w 2013 roku.

Uniwersytet Śląski oraz Fundacja opracowali i powołali nowy kierunek studiów „Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”, który obejmował kształcenie z zakresu włączenia cyfrowego i społecznego.

Wspólnie z Uniwersytetem Śląskim opracowaliśmy kompleksową metodologię badania stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).

Fundacja wraz z Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jest organizatorem ogólnopolskiego Konkursu „Strona Internetowa bez Barier” adresowanego do jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz sektora komercyjnego. Jego celem jest propagowanie idei Internetu wolnego od barier i dostępnego dla wszystkich. Wzrastająca wciąż liczba instytucji biorących w nim udział świadczy o randze przedsięwzięcia oraz skutecznej promocji tworzenia stron zgodnie ze standardami WCAG, a tym samym o skuteczności tych działań.