Strona WordPress

Zdjęcie strony saccessibility.pl

Indywidualny projekt oparty o standardowy CMS.

Wielu administratorów przyzwyczaiło się już do obsługi swojej strony za pomocą ogólnodostępnego systemu zarządzania treścią WordPress. Specyfika ich działalności wymaga jednak zastosowania indywidualnych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych.

W skład oferty indywidualnego projektu opartego o standardowy CMS wchodzą:

  • instalacja oprogramowania,
  • wstępna konfiguracja,
  • projekt graficzny,
  • wdrożenie projektu graficznego zgodnie ze standardem WCAG,
  • wsparcie w wyborze serwera lub dostarczenie usługi hostingowej,
  • szkolenie z redagowania dostępnych treści (termin szkolenia w Warszawie zostanie podany z miesięcznym wyprzedzeniem),
  • instalacja niezbędnych wtyczek i dodatków,
  • wsparcie w zakresie kopii bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania.

Koszt tej usługi zaczyna się od kwoty 4600 zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany indywidualnym projektem opartym o standardowy CMS skontaktuj się z nami.